Hải Anh ·
1 năm trước
 3185

8 doanh nghiệp sản xuất giấy ở Phong Khê gây ô nhiễm môi trường tại Bắc Ninh bị xử phạt ra sao?

8 doanh nghiệp tại làng giấy Phong Khê (Bắc Ninh) bị xử phạt vì vi phạm môi trường. Số tiền không nhỏ: 2,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, Phong Khê xưa nay đã là làng nghề chịu nhiều tổn thương về môi trường, bị hủy hoại vì khói bụi và chất thải độc hại, liệu 2,2 tỉ đồng có thể bù đắp được tổn thương môi trường hay không?

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt 8 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giấy tại P.Phong Khê (TP.Bắc Ninh) với tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hình thức phạt bổ sung đi kèm là đình chỉ hoạt động từ 3 - 9 tháng để khắc phục vi phạm.

Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất giấy bị xử phạt vi phạm hành chính trong quyết định này gồm:

1. Công ty CP Giấy Hoàng Ngân;

2. Công ty TNHH sản xuất và thương mại giấy Tiến Mạnh;

3. Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Hoàng Thái;

4. Công ty TNHH sản xuất và thương mại giấy Thảo My;

5. Công ty sản xuất và thương mại Vạn Thành;

6. Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ thương mại MTV Việt Tiến;

7. Công ty TNHH sản xuất giấy Thanh Hà

8. Hợp tác xã cổ phần Long Khánh

Các cơ sở, doanh nghiệp trên đã xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên.

làng giấy Phong Khê

Một góc làng giấy Phong Khê (Bắc Ninh)

Trong đó, UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt Công ty TNHH sản xuất và thương mại giấy Tiến Mạnh; Công ty TNHH sản xuất và thương mại giấy Thảo My và Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ thương mại MTV Việt Tiến số tiền 350 triệu đồng/công ty và đình chỉ 9 tháng, do không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng phạt Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Hoàng Thái 260 triệu đồng, đình chỉ 4,5 tháng, do không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định.
 
Công ty CP giấy Hoàng Ngân bị xử phạt 128 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng do có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày đêm.
 
Công ty sản xuất và thương mại Vạn Thành bị xử phạt 405 triệu đồng và đình chỉ 4,5 tháng, do có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày đêm; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định.
 
Công ty TNHH sản xuất giấy Thanh Hà và Hợp tác xã CP Long Khánh bị xử phạt số tiền 180 triệu đồng và đình chỉ 4,5 tháng, do không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định.
 
Tổng số tiền các cơ sở, doanh nghiệp vi phạm bị xử phạt hơn 2,2 tỉ đồng. Đồng thời, các cơ sở trên bị đình chỉ hoạt động từ 4 tháng đến 9 tháng và phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, gửi báo cáo về UBND tỉnh Bắc Ninh.