TRẦN QUỲNH ·
39 tuần trước
 678

Công ty Cao Thống U Minh xây dựng nhà xe không đúng giấy phép

Theo UBND huyện Tuy Đức, những thông tin phản ánh của báo chí về những tồn tại, bất cập trong chợ xã Đắk BukSo của Công ty Cao Thống U Minh trước đó là đúng sự thật.

Ngày 16/4, thông tin từ UBND huyện Tuy Đức, Đắk Nông xác nhận, Cty Cao Thống U Minh đã thực hiện hành vi xây dựng nhà xe không đúng với giấy phép xây dựng số 33/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cấp ngày 22/9/2016.

Tiểu thương đề nghị huyện Tuy Đức phải tháo dỡ nhà xe do Cty cao Thống U Minh xây dựng không đúng với giấy phép

Cũng theo UBND huyện Tuy Đức, những thông tin phản ánh của báo chí (Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam) về những tồn tại, bất cập trong chợ xã Đắk BukSo của Công ty Cao Thống U Minh trước đó là đúng sự thật.

Từ đó, Chủ UBND huyện Tuy Đức Phạm Ngọc Ẩn đã ban hành văn bản đề nghị Cty Cao Thống U Minh phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và đúng các cam kết với UBND huyện tại cuộc họp ngày 29/1/2021 và Phương án số 01/PA-CT ngày 2/3/2021 của Công ty.

Nếu đến hết tháng 4/2021, trong trường hợp Nhà đầu tư không chấp hành đúng quy định, UBND huyện sẽ tổ chức Đoàn, mời các Sở chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư) xem xét, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại địa phương của Nhà đầu tư. Qua đó, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không để kéo dài, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Như vậy, UBND huyện Tuy Đức có xử lý dứt điểm được việc Cty Cao Thống U Minh xây dựng nhà xe không đúng giấy phép cùng những bất cập trong chợ xã Đắk BukSo hay không?

Nguồn: https://www.moitruongvadothi.vn/do-thi/trat-tu-do-thi/cong-ty-cao-thong-u-minh-xay-dung-nha-xe-khong-dung-giay-phep-a81992.html