Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: apave-certifer-tricc

      Tư vấn Pháp ra 16 khuyến cáo dẫn tới nguy cơ mất an toàn khi vận hành đường sắt Cát Linh – Hà Đông. liên danh tư vấn Apave-Certifer-Tricc nhấn mạnh nếu vận hành hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông thì phải chấp nhận các rủi ro và hệ quả tương ứng. Trước thông tin đó, Bộ GTVT sẽ phản hồi như thế nào?