TM ·
2 năm trước
 32555

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận và tái thả 39 cá thể động vật hoang dã

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiến hành tái thả 39 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm IIB, được quy định trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về với môi trường tự nhiên.

 

Cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành thả 35 cá thể rắn hổ mang một mắt kính…

Chiều 16/3, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành tiếp nhận và tái thả 39 cá thể động vật hoang dã từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai).

Trong đó, có 35 cá thể rắn hổ mang một mắt kính (tên khoa học là Naja kaouthia); 2 cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides) và 2 cá thể khỉ mốc (tên khoa học là Macaca assamensis). 39 cá thể động vật hoang dã này đều thuộc nhóm IIB, được quy định trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

… và 4 cá thể khỉ về môi trường tự nhiên.

Việc Vườn Quốc gia Hoàng Liên bàn giao 39 cá thể động vật hoang dã cho Vườn Quốc gia Vũ Quang nằm trong chương trình hợp tác, phối hợp trong công tác cứu hộ, tái thả động vật hoang dã. Bên cạnh đó, việc phân tách đàn ra nhiều vùng khác nhau nhằm tạo hiệu quả trong công tác bảo tồn.

Các cá thể động vật hoang dã vừa được thả về môi trường tự nhiên đều thuộc nhóm IIB, được quy định trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Sau khi thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn.