Chiến Chiến ·
3 tuần trước
 9797

"Khai man" thuế, Công ty Chứng khoán SmartInvest (AAS) bị xử phạt và truy thu gần 500 triệu đồng

Công ty Chứng khoán Smart Invest (mã AAS) vừa bị Cục Thuế Hà Nội xử phạt và truy thu tổng số tiền 438 triệu đồng do vi phạm quy định khai báo thuế.

Cục thuế TP. Hà Nội mới đây ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (mã ck: AAS) vì loạt sai phạm trong quá trình khai báo và đóng thuế. 

Cụ thể, Công ty AAS có hành vi khai sai doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng do doanh nghiệp xác định doanh thu hàng hóa bán ra không tính thuế vào tháng 3/2022 và các tháng từ 5 - 11/2022, qua đó vi phạm quy định xác định doanh thu tính thuế VAT.

Đồng thời, AAS đã không phân bổ thuế VAT đầu vào cho doanh thu không chịu thuế, và kê khai khấu trừ hóa đơn bỏ địa chỉ kinh doanh trước ngày thông báo của cơ quan thuế, dẫn đến tăng số thuế VAT phải nộp trong năm 2021 và 2022.

Bên cạnh đó, AAS hạch toán chi phí không đúng quy định đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Với các vi phạm trên, AAS bị truy thu hơn 308,7 triệu đồng tiền thuế, bao gồm 297 triệu đồng thuế VAT các năm 2021-2022; và 11,7 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp các năm 2021-2022. 

Ngoài ra, doanh nghiệp bị xử phạt 61,74 triệu đồng vì hành vi kê khai sai (tiền phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm) dẫn đễn thiếu số tiền thuế phải nộp. AAS còn bị phạt 6,5 triệu đồng vì khai sai chỉ tiêu tại tờ khai thuế VAT nhưng không dẫn đến thiếu thuế phải nộp; và hơn 61 triệu đồng tiền chậm nộp.

Tính tổng các vi phạm trên, số tiền mà AAS bị phạt, truy thu và chậm nộp là hơn 438 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thời hạn khắc phục là 10 ngày từ khi nhận được quyết định.

Về kết quả kinh doanh năm 2023,  AAS ghi nhận doanh thu hoạt động 656 tỷ đồng, giảm 46% so với 2022. Chi phí hoạt động cũng giảm 40%, chủ yếu là thu hẹp lỗ các tài sản tài chính FVTPL. Các chi phí tài chính và chi phí quản lý gia tăng lần lượt 198% và 10% khiến lãi sau thuế của giảm 72% so với năm trước, về 88 tỷ đồng.

Quý 1/2024, AAS ghi nhận doanh thu thuần đạt 127 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí hoạt động giảm mạnh hơn chủ yếu nhờ giảm lỗ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL). Kết quả, Công ty chứng khoán này lãi trước và sau thuế lần lượt 46,3 và 37 tỷ đồng, đều tăng 82% so với cùng kỳ 2023.

Theo Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019 quy định hành vi trốn thuế như sau:

"Điều 143. Hành vi trốn thuế

1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật này.

2. Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.

3. Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán.

4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.

5. Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.

6. Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan.

7. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

8. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế.

9. Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.

10. Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế.

11. Người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 141 của Luật này đối với trường hợp sau đây:

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày nhưng không phát sinh số tiền thuế phải nộp;

b) Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày có phát sinh số tiền thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế."