21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Doanh nghiệp - Doanh nhân xanh

   Theo đó, 75% các lãnh đạo (CxO) cho biết tổ chức của họ đã tăng đầu tư vào phát triển bền vững trong năm qua, gần 20% trong số đó cho biết các khoản đầu tư đạt mức “tăng đáng kể”.
   Nhiều doanh nghiệp tìm cách tái cấu trúc thị trường xuất khẩu, trong khi có những doanh nghiệp tái cấu trúc hoạt động toàn diện theo hướng sản xuất xanh trong bối cảnh sụt giảm đơn hàng trầm trọng.
   Gần một nửa doanh nghiệp đang nỗ lực soạn thảo các hướng dẫn sử dụng ChatGPT, vì các mối đe dọa bảo mật trong quá trình sử dụng của nhân viên.
   Hiệp hội Vận tải Hải Phòng vừa thành lập Chi hội Đại lý thủ tục Hải quan và Dịch vụ Vận tải cảng biển nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.
   Một số quy định lạc hậu và chồng chéo trong điều kiện kinh doanh, chính sách thuế… khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
   Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư để kích thích sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, kết nối doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu là các giải pháp cấp bách.
   Quá nhiều biến số của kinh tế - xã hội trong và ngoài nước khiến doanh nghiệp ngành sơn, mực in, giấy gặp khó khăn, đối diện với tình trạng hoạt động chịu lỗ hoặc tạm dừng hoạt động.
   Thực hành ESG được đề cập rất nhiều nhưng doanh nghiệp lúng túng chưa biết phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật để tiếp cận và thích ứng.
   Nhiều doanh nghiệp dệt may cho biết chỉ có đơn hàng sản xuất đến hết tháng 4, trong khi năm trước có tới tháng 12. Doanh nghiệp lo lắng khủng hoảng kinh tế kéo dài tiếp tục tác động tiêu cực.
   Dù tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn điện tử lớn nhưng các nhà cung cấp Việt Nam được định vị ở phần cuối “đồ thị nụ cười” sản xuất linh kiện đầu vào bậc thấp.