VNGreen ·
3 năm trước
 6016

Câu hỏi thường gặp

Nếu cần dữ liệu từ hơn 3 năm trước, thì tôi có thể truy cập vào dữ liệu báo cáo cũ không?

Có. Bạn có thể tải dữ liệu cách đây hơn 3 năm xuống từ trang Báo cáo cũ (đến hết tháng 9/2020) hoặc trang Báo cáo mới (đến hết năm 2020). 

VNGreen được thành lập vào thời gian nào?

VNGreen được thành lập vào tháng 3 năm 2021 - là mạng xã hội vì một việt nam xanh đầu tiên tại việt nam.