Hoàng Yến ·
1 năm trước
 4122

2 đối tượng được EVN giảm giá tiền điện đợt Covid-19 lần này là ai?

Dự kiến người dân sẽ được giảm 530 tỷ đồng tiền điện đợt này. Vậy, 2 đối tượng được EVN giảm giá tiền điện đợt Covid-19 lần này là những đối tượng nào?

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt này áp dụng cho 2 đối tượng khách hàng. 

giảm giá điện

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt này áp dụng cho 2 đối tượng khách hàng

Đối tượng thứ nhất là khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại Thủ đô với mức hỗ trợ giảm giá điện cụ thể là: giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng; giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện trong 2 tháng tại các kỳ hoá đơn tháng 8 và tháng 9 năm 2021.

Đối tượng thứ hai, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế, đáp ứng các điều kiện: Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ; mua điện trực tiếp từ EVNHANOI hoặc Công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện khác. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

Theo EVNHANOI, việc triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của đại dịch theo tinh thần Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ đang được Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) và các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện nhằm bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Tính đến ngày 31/7, EVNHANOI đã 3 lần giảm giá điện với số tiền gần 1.295 tỷ đồng. Ước tính, riêng tổng số tiền điện giảm trong đợt 4 này là khoảng 530 tỷ đồng.