Huyền My ·
1 năm trước
 2463

Bắc Giang: Công ty Vĩnh Long bị phạt 565 triệu đồng do vi phạm khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định xử phạt với Công ty TNHH MTV Vĩnh Long (thôn Trí Yên, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) với số tiền 565 triệu đồng cho 3 hành vi vi phạm của đơn vị này.

Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Long.

Trước đó, ngày 5/9/2022, Công ty này đã bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang lập biên bản vi phạm do có các hành vi sau:

Một là, khai thác vượt quá 10% một trong các thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng) đã xác định trong thiết kế mỏ/ báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận bằng văn bản (theo hồ sơ được phê duyệt, chiều cao tầng được khai thác là 5m, tuy nhiên thực tế doanh nghiệp đã khai thác tại một số khu vực vượt chiều cao tầng được phép khai thác nơi ít nhất 5 m, cao nhất 11m).

Hai là, khai thác vượt công suất được phép khai thác hằng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản (cụ thể, năm 2020, Công ty được phép khai thác 150.000 m3 đất san lấp nhưng thực tế đã khai thác 394.410m3, vượt công suất được phép khai thác là 244.410m3, tương ứng 162,9%).

Ba là, lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hằng năm hoặc số liệu thông tin không chính xác (cụ thể, năm 2021, Công ty này cung cấp số liệu về sản lượng khoáng sản là đất san lấp đã khai thác các năm 2019, 2020, 2021 cho Sở Tài nguyên và Môi trường không chính xác).

Với các hành vi vi phạm trên, căn cứ vào quy định pháp luật có liên quan, Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Long bị xử phạt 565 triệu đồng. Trong đó, vi phạm thứ nhất bị phạt 50 triệu đồng, vi phạm thứ hai bị phạt 500 triệu và vi phạm thứ ba bị phạt 15 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khai thác đúng các thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng) đã xác định trong thiết kế mỏ/báo cáo kinh tế được phê duyệt. Buộc thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra; buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và xác minh…

Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Long phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày và báo cáo kết quả khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do doanh nghiệp vi phạm chi trả.