Thành Phong ·
11 tuần trước
 8862

Bắc Kạn: Đơn vị nào nợ tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường?

Các Ban Quản lý dự án mới cơ bản chỉ chấp hành nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, còn tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường vẫn chưa nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Theo thống kê, từ tháng 01/2023 đến nay, UBND tỉnh Bắc Kạn đã cấp quyền khai thác khoáng sản (đất) cho các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh để thực hiện 25 dự án.

Chủ thể được cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản là các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đồng thời cũng là người nộp tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của các ngành chức năng, tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường phải nộp ngân sách Nhà nước là rất lớn. UBND tỉnh Bắc Kạn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thông báo, hướng dẫn, đôn đốc. Tuy nhiên, các Ban Quản lý dự án mới cơ bản chỉ chấp hành nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, còn tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường vẫn chưa nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình vừa yêu cầu 12 chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế, phí đối với các dự án được cấp quyền khai thác khoáng sản.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, UBND tỉnh yêu cầu các Ban Quản lý dự án khi triển khai các dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng tài nguyên khoảng sản là: Đất, đá, cát, sỏi… để san lấp, đắp nền, làm mặt bằng, phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, kê khai, nộp đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế, phí với ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh cấp quyền khai thác khoáng sản từ đầu năm 2023 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện: Na Rì, Bạch Thông, Chợ Mới, Ba Bể, Ngân Sơn, Pác Nặm; Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Tây Bắc, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1: Chấp hành nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định, thời hạn nộp xong, báo cáo UBND tỉnh (qua Cục Thuế tỉnh) chậm nhất trước ngày 31/10/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nêu rõ: “Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện”.