Thành Phong ·
10 tuần trước
 8993

Bị xử phạt hơn 3 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt đã giải trình những gì?

Mới đây Công ty CP Cromit Nam Việt tại Thanh Hóa đã bị thanh tra Bộ Tài nguyên & Môi trường xử phạt về hàng loạt các vi phạm về xả thải ra môi trường tồn tại trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận.

Xả thải gấp 200 lần quy định cho phép

Quyết định số 88/QĐ-XPHC của Thanh tra Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) yêu cầu Công ty Cổ phần (CP) Cromit Nam Việt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội vào tài khoản của đơn vị này trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Sau khi chấp hành nộp tiền phạt, công ty phải gửi bản sao chứng từ nộp phạt về Thanh tra Bộ TN&MT.

Theo quyết định xử phạt, với hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 65.000 m3 /giờ đến dưới 70.000 m3 /giờ, cụ thể: Kết quả phân tích mẫu khí thải tại ống khói lò oxi hóa đối lưu của 2 xưởng sản xuất muối Molipden lấy ngày 11/7/2023, lưu lượng khí thải 67.740 m3 /giờ vượt 1,36 lần quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền là 850.000.000 đồng (tám trăm năm mươi triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng kể từ thời điểm nhận được quyết định xử phạt.

Buộc chi trả kinh phí đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với 01 mẫu khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền là 13.685.000 đồng (mười ba triệu sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 20 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ TN&MT đối với Công ty CP Cromit Nam Việt.

Đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường. Cụ thể: Nước thải phát sinh từ lò kết tinh của xưởng sản xuất muối Molipden chưa qua xử lý được công ty lắp đặt đường ống nhựa PVC có đường kính 75 mm dẫn vào hồ chứa trong khuôn viên Công ty không được lót đáy, chống thấm. Tại hồ này công ty có lắp đặt công tắc điện, máy bơm và đường ống tháo lắp di động để có thể xả nước thải này ra ngoài môi trường, đã lắp đặt đường ống nhựa PVC đường kính 200 mm để xả nước thải này ra môi trường. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền là 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép xả nước thải vào nguồn số 384/GP-UBND ngày 19/12/2018 trong thời hạn 4,5 tháng kể từ thời điểm nhận được quyết định xử phạt.

Đối với hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 m3 /ngày (24 giờ) đến dưới 60 m3 /ngày (24 giờ). Cụ thể: Kết quả phân tích mẫu nước thải từ đường ống xả thải có đường kính 75 mm vào hồ chứa trong khuôn viên công ty không lót đáy, chống thấm, lưu lượng xả vượt 199,83 lần.

Phạt tăng thêm 50% đối với thông số thông số Amoni vượt 625,33 lần; phạt tăng thêm 50% đối với thông số Clorua vượt 66,18 lần; phạt tăng thêm 50% đối với thông số tổng Nitơ  vượt 163,33 lần; phạt tăng thêm 50% đối với thông số tổng Phốt pho vượt 16,19 lần; phạt tăng thêm 50% đối với thông số độ màu vượt 22,17 lần; phạt tăng thêm 40% đối với thông số Cadimi vượt 4,7 lần; phạt tăng thêm 40% đối với thông số Niken vượt 3,91 lần; phạt tăng thêm 40% đối với giá trị pH từ 02 đến dưới 04; phạt tăng thêm 30% đối với thông số vượt 2,15 lần; phạt tăng thêm 10% đối với thông số sắt vượt 1,28 lần.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền là 270.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi triệu đồng); phạt tăng thêm 1.107.000.000 đồng (một tỷ một trăm linh bảy triệu đồng). Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với 01 mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền là 11.155.000 đồng (mười một triệu một trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Tổng số tiền phạt Công ty CP Cromit Nam Việt phải nộp là 3.151.840.000 đồng (ba tỷ một trăm năm mươi mốt nghìn tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

Doanh nghiệp giải trình như thế nào?

Theo báo cáo giải trình ngày 3/8/2023, Công ty CP Cromit Nam Việt cho rằng một số hành vi vi phạm được đoàn thanh tra chỉ ra đã được doanh nghiệp tiến hành nhiều biện pháp khắc phục cơ bản. Vì vậy doanh nghiệp đề nghị Chánh Thanh tra Bộ TN&MT không áp dụng hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động của nhà máy.

Cụ thể, đối với hành vi số 01 xả khí thải ra môi trường: Công ty đã rà soát nguyên nhân và nhận thấy tại thời điểm lấy mẫu của đoàn kiểm tra, do lượng oxi cấp vào không đều dẫn đến nhiên liệu củi đốt cháy chưa được triệt để nên dẫn đến thông số CO vượt so với quy chuẩn kĩ thuật. Công ty đã khắc phục hoàn toàn, kiểm tra và yêu cầu cán bộ vận hành phải thường xuyên rà soát các thông số kỹ thuật trong đó cấp đủ, cấp đều lượng khí oxi để nguyên liệu bốc cháy đều hoàn toàn, không còn để thông số CO bị vượt, đồng thời công ty đã mời bộ phận quan trắc đo đạc của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hoá đến lấy mẫu và đã có kết quả đo đạt tiêu chuẩn cho phép. Như vậy, công ty đã khắc phục xong vi phạm này.

Đối với hành vi số 02 và hành vi số 03: Xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lí qua môi trường và xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép, công ty giải trình cụ thể như sau: Ngày 09/7/2023 do sự cố máy bơm tuần hoàn bị hỏng nên việc tuần hoàn nước bị gián đoạn, trong khi đó bể chứa với dung tích 600m³ cạnh lò oxi hoá đối lưu không thể chứa hết được lượng nước nêu trên và bể dự phòng tạm thời chưa có dẫn đến lượng nước thải phát sinh từ lò kết tinh của xướng sản xuất muối Molipden chưa qua xử lí buộc phải có nơi lưu chứa. Vì vậy, công ty có dùng tạm hố nước tự nhiên đã có sẵn trong khuôn viên nhà máy và thực hiện cơi nới rộng thêm để chứa nước tạm thời trong lúc cấp bách.

Công ty bắt đầu tiến hành cơi nới hố nước có sẵn tự nhiên từ ngày 10/07/2023, đến ngày 13/07/2023 thì bắt đầu xả nước vào hố nước chứa tạm thời. Lưu lượng nước tính đến thời điểm ngày 16/7/2023 khi đoàn kiểm tra đến kiểm tra lưu lượng nước trong bế chứa khoảng 90m³.

Với nhiều hành vi xả thải ra môi trường, công ty cổ phần Cromit Nam Việt đã bị xử phạt với số tiền kỷ lục.

Sau khi đoàn kiểm tra lập biên bản Công ty đã lập tức khắc phục ngay sự cố, sửa chữa máy bơm tuần hoàn, đến ngày 17/7/2023 công ty đã tập trung lực lượng và máy bơm hút. Hút bơm toàn bộ lưu lượng nước trong hồ chứa tạm quay về nơi tập kết tại bể bê tông chống thẩm tuần hoàn có thể tích 600m³ nêu trên sau đó đã xử lí và tuần hoàn tái sử dụng trong việc sản xuất. Ngoài ra, hồ chứa nước tạm thời đã được công ty san lấp đồng thời tháo dỡ hết toàn bộ các đường ống dẫn nước thải PVC D75, công tắc điện và dây điện trả lại mặt bằng hiện trạng như ban đầu.

Ngoài ra, sau khi đoàn kiểm tra đến kiểm tra thì ngày 17/07/2023 công ty đã bắt đầu tiến hành xây bổ sung 01 bể bê tông thể tích chứa khoảng 1200m³ để phòng bị khi sự cố máy bơm tuần hoàn xảy ra như trên. Do đó, các hành vi vi phạm số 02, số 03 nêu trên cũng đã được Công ty Cp Cromit Nam Việt chấm dứt ngay và đã khắc phục xong vi phạm.

Việc đình chỉ hoạt động của công ty trong thời gian này sẽ vô cùng khó khăn do trước đó công ty đã dừng hoạt động trong thời gian dài và mới hoạt động trở lại. Hơn 300 cán bộ công nhân viên tại Công ty CP Cromit Nam Việt là nguồn lao động của địa phương, đây là khu vực miền núi, đời sống kinh tế rất khó khăn, rất cần công ăn việc làm để ổn định đời sống cho gia đình.