Song Vũ ·
50 tuần trước
 6788

Bộ Công an đề xuất ô tô được gắn 2 biển số, 1 dài, 1 ngắn

Bộ Công an đề xuất ô tô được gắn 2 biển số, gồm 1 biển số ngắn và 1 biển số dài.

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới và đăng tải công khai để lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, cá nhân. Dự kiến thông tư này có hiệu lực từ 1/7, thay thế thông tư 58/2020.

Một trong những nội dung mới được quy định trong dự thảo thông tư là quy trình cấp, thu hồi đăng ký và biển số xe.

Ảnh: Internet

Theo đó, với quy định về biển số xe, Bộ Công an đề xuất ô tô được gắn 2 biển số. 1 biển số kích thước ngắn (chiều cao 165mm, chiều dài 330mm) và 1 biển số kích thước dài (chiều cao 110mm, chiều dài 520mm).

Các doanh nghiệp được Bộ Công an đầu tư dây chuyền sản xuất biển số và được Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an quản lý, nghiệm thu chất lượng sản phẩm biển số mẫu ban đầu (kích thước, chất lượng, bảo mật) và định kỳ kiểm tra cơ sở sản xuất biển số.

Biển số xe phải được quản lý chặt chẽ theo quy định; kết nối dữ liệu của cơ sở sản xuất biển số với Cục CSGT để thống nhất quản lý, sản xuất, cung cấp biển số xe.

Bộ Công an cũng từng kiến nghị, triển khai cấp các quy chuẩn khác nhau về biển số xe.

Thông tư 15/2014 của Bộ Công an quy định xe ô tô có hai biển số: 1 biển số dài (chiều cao 110mm, chiều dài 470mm) và 1 biển số ngắn (chiều cao 200mm, chiều dài 280mm). Trong đó một biển gắn phía trước và một biển gắn phía sau xe phù hợp với vị trí nơi thiết kế lắp biển số của xe.

Còn thông tư số 58/2020 thay thế thông tư 15/2014 quy định ô tô được gắn hai biển số ngắn, kích thước bằng nhau (chiều cao 165mm, chiều dài 330mm).