Huỳnh Anh ·
2 năm trước
 5271

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp 11% từ năm 2022

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm 4% xuống còn 11% thay vì đề xuất tăng 15% như tờ trình cuối tháng 6.

Bộ LĐ-TB-XH vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2022. 
 
Lý giải về việc điều chỉnh này, Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, lần gần nhất Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc điều chỉnh trong năm 2020 và năm 2021 theo quy định của luật BHXH được thực hiện. 
chi trả lương hưu
 
Bộ LĐ-TB-XH đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp 11% từ năm 2022
 
Dựa trên số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tốc độ tăng trưởng kinh tế do Tổng cục Thống kê công bố của các năm 2019, 2020 và ước thực hiện năm 2021 (chưa được tính toán điều chỉnh ở lần điều chỉnh trước), thì mức tăng CPI của 3 năm là 10,35%.
 
“Như vậy, với CPI bình quân tăng 10,35%, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5,5%/năm trong giai đoạn 2019- 2021, cần thiết xem xét thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng”, đại diện Bộ LĐ-TB-XH cho biết.
 
Ngoài ra, theo Bộ LĐ-TB-XH, điều 57, luật BHXH, quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ BHXH. Nếu tính thêm một phần của tăng trưởng kinh tế thì tỷ lệ điều chỉnh vào khoảng 15%.
 
Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và Chính phủ cần ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với tỷ lệ tăng thêm 11%.
 
Dự thảo Nghị định quy định 2 nhóm đối tượng điều chỉnh bao gồm: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2022; và người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có lương hưu, trợ cấp dưới 2.500.000 đồng/tháng.
 
Thực hiện theo phương án này thì dự kiến sẽ có khoảng 868 nghìn người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước chi trả với kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là khoảng 4.625 tỉ đồng; và có khoảng 2,13 triệu người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội chi trả với kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là khoảng 14.700 tỉ đồng.
 
Với người có lương hưu, trợ cấp từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống, sẽ được tăng bù thêm 200.000 đồng/người/tháng; với người có lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng, sẽ được tăng thêm để đạt mức 2,5 triệu đồng/tháng.
 
Dự kiến có khoảng 318.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1.1.1995 thuộc đối tượng điều chỉnh tăng bổ sung kinh phí trong năm 2022 vào khoảng 573 tỉ đồng.