Song Vũ ·
1 năm trước
 5786

BR-VT: Phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu

Vừa qua, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Quyết định 4038/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn.

Bà Rịa -Vũng Tàu là địa phương hội đủ các tiềm năng để phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế như Du lịch, Công nghiệp, Logistics, Kinh tế biển, Bất động sản... Tuy nhiên là tỉnh có đường bờ biển dài, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là tỉnh dễ chịu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH). Do đó, để phát triển kinh tế bền vững, Bà Rịa - Vũng Tàu cần phải thực hiện nhiều giải pháp để thích ứng với tự nhiên, biến đổi khí hậu.

Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đô thị theo hướng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt rõ rệt trong những năm gần đây. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện những đợt mưa lớn kéo dài ngày càng nhiều hơn, gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường đã tác động xấú đến nhiều ngành kinh tế, nhất là du lịch. Ngoài ra, BĐKH còn đang tác động mạnh mẽ tới nhiều khu vực bờ biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Do đó, để chủ động ứng phó với BĐKH và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực cán bộ lãnh đạo các cấp về chủ động ứng phó với BĐKH trong phát triển đô thị và bảo vệ môi trường. Đồng thời, triển khai tốt việc tích hợp nội dung ứng phó với BĐKH vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đồ án quy hoạch xây dựng; thực hiện chương trình nâng cấp đô thị… UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 4038/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021-2030”. 

Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt danh mục 19 dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện phát triển đô thị ứng phó với BĐKH giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh. Quyết định đề ra 7 nhóm giải pháp thực hiện, gồm: tuyên truyền; phát triển nhà ở vượt lũ, nhà có khả năng chống chịu cao với gió bão; khuyến khích xây dựng các công trình sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị; phát triển hạ tầng theo hướng xanh và thông minh; giảm phát thải khí nhà kính; huy động cộng đồng cùng tham gia.

Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, trong thời gian tới sẽ nâng cao khả năng thích ứng trong phòng ngừa, giảm thiểu các tổn thương, rủi ro trước các tác động của BĐKH và tận dụng các cơ hội do BĐKH mang lại. Cùng với đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tập trung phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của từng khu vực, từng địa phương trong hoạt động thích ứng BĐKH và triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện thực tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh trật tự xã hội, đảm bảo phát triển bền vững.