TM ·
1 năm trước
 3535

Cần điều kiện gì khi chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng tại Cần Thơ?

Tại Cần Thơ, HĐND thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Thủ Tục Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Tại Cần Thơ

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Cần Thơ là thủ tục nhận được nhiều sự quan tâm của người dân vì bất động sản là loại tài sản đặc biệt thuộc sở hữu toàn dân được Nhà nước đại diện quản lý. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được kiểm soát bởi quy trình thủ tục nghiêm ngặt, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Cần điều kiện gì khi chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng tại Cần Thơ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

1. Đối tượng phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?

Tại Điều 57, Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất tại Cần Thơ phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Hồ sơ làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Thủ tục làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Cần Thơ

Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Cần Thơ  theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Cần Thơ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Cần Thơ  đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền. Nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa cấp quận.

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc phải thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Cơ quan có thẩm quyền trình UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích và chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 3: Nộp tiền sử dụng đất

Cơ quan có thẩm quyền ra thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Nhận kết quả

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất) hoặc không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế  –  xã hội khó khăn.

Trường hợp cơ quan Nhà nước chậm thực hiện thì người sử dụng đất có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật

Bùi Hằng