Thanh Tâm ·
1 năm trước
 2898

Cần Thơ đẩy mạnh quản lý tài nguyên nước, khoáng sản

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, từ đầu năm đến nay công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, nước trên địa bàn được đơn vị thực hiện nghiêm túc và vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Cần Thơ đã trình UBND TP. Cần Thơ cấp 33 giấy phép khai thác nước dưới đất, với tổng lưu lượng khai thác 89.358m3/ngày - đêm; cấp 5 giấy phép khai thác nước mặt, với tổng lưu lượng 28.630m3/ngày - đêm... Việc cấp phép khai thác tài nguyên nước thực hiện đúng quy định pháp luật về tài nguyên nước và theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố, nơi nào có hệ thống cấp nước máy đảm bảo về số lượng và chất lượng thì không cấp và gia hạn giấy phép khai thác tài nguyên nước dưới đất, nhằm bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng tập trung thực hiện các thủ tục triển khai Đề án “Xây dựng danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn TP. Cần Thơ”; Dự án “Lập danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, phân định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP. Cần Thơ”; Dự án “Ðiều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn TP Cần Thơ”...

Về vấn đề này, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ cho biết, Ngành TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, sử dụng đất ở quận, huyện; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản trái phép và hoạt động gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản là một trong những mục tiêu phát triển bền vững của TP. Cần Thơ

Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng cho biết, đơn vị này đang triển khai lắp đặt thiết bị quan trắc mặn tự động tại 3 vị trí: cầu Cái Sắn, kênh Xà No và Cảng Cái Cui của dự án “Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra và tăng cường mạng lưới quan trắc, cảnh báo xâm nhập mặn tại TP. Cần Thơ”; phối hợp thực hiện các hoạt động tiếp theo của Dự án Nghiên cứu Kinh tế thích ứng khí hậu tại TP. Cần Thơ của Việt Nam, do Quỹ KFW và Quỹ giải pháp InsuResilience hỗ trợ…

Trước đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã có báo cáo số 4073/STNMT-KSNKTTV&BĐKH gửi Cục Quản lý tài nguyên nước tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2021.

Cụ thể, trong năm 2021, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã phối hợp cùng Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND TP. Cần Thơ ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/ 2021 Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn TP. Cần Thơ (trong đó có tài nguyên nước).

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết, dự án quy hoạch tài nguyên nước sẽ được xem xét tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của TP. Cần Thơ theo Luật Quy hoạch. Đến nay, Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến giai đoạn lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với hợp phần “Tài nguyên và Môi trường” trong đó, có yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến tài nguyên nước sao cho phù hợp với Luật tài nguyên nước năm 2012 và văn bản chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Bên cạnh đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện “Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn TP. Cần Thơ. Trên cơ sở này, Sở TN&MT xin chủ trương UBND Thành phố cho thực hiện dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1799/BTNMT-TNN ngày 19/4/ 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và đảm bảo thứ tự ưu tiên của Quy hoạch theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 2 của Quyết định số 432/QĐ-TTg.

Được biết, năm 2019, UBND TP. Cần Thơ đã phê duyệt đề án Lập danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn TP. Cần Thơ. Theo đó, Sở TN&MT đang làm thủ tục tiến hành triển khai đề án theo trình tự thủ tục quy định. Cùng với đó, triển khai Nghị định 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Sở TN&MT đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu địa kỹ thuật để lập Đề cương dự án “Lập danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; Lập bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; Khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP. Cần Thơ”. 

Nguồn: kinh tế môi trường