Minh Phương ·
2 năm trước
 1521

Chỉ trong vòng 4 năm, tỉnh Gia Lai đã mất gần 10.000 ha rừng?

Theo kết quả thanh tra từ năm 2016 đến năm 2020, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện hơn 9.600 ha rừng bị mất cùng nhiều sai phạm. Tổng số tiền sai phạm bị phát hiện trong quá trình thanh tra trên 27,3 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 12,3 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo kết quả thanh tra tại các đơn vị chủ rừng từ năm 2016 - 2020. Báo cáo thể hiện Gia Lai bị mất trên 9.600 ha rừng được giao quản lý trên địa bàn.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã thanh tra và kết luận tại 25 đơn vị chủ rừng (21 Ban quản lý rừng phòng hộ, 3 công ty lâm nghiệp và 01 khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh) từ năm 2016 đến 2020. Quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm.

Trong đó, Thanh tra tỉnh chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra 9 vụ việc khi có dấu hiệu tội phạm. Hiện, đã có Quyết định khởi tố vụ án 2 vụ, 1 vụ đã có Bản án của Tòa án nhân dân.

Tổng số tiền sai phạm bị phát hiện trong quá trình thanh tra trên 27,3 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 12,3 tỉ đồng.

Các đơn vị bị phát hiện sai phạm ngân sách đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền trên 5,3 tỉ đồng; Hiện trên 7 tỉ đồng đang được đôn đốc thu hồi.

Đặc biệt, qua thanh tra 25 đơn vị chủ rừng đã phát hiện diện tích rừng bị mất là 9.684,45 ha. Cụ thể: Đoàn thanh tra phát hiện 6.447,85 ha; còn lại do các đơn vị tự kiểm tra, rà soát.

Từ năm 2016 đến nay thì hầu hết các Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều có những sai phạm, từ nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng, hiện đã cảnh cáo 10 cá nhân, khiển trách 14 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 20 tập thể và 135 cá nhân. Điển hình sai phạm diễn ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, Bắc Biển Hồ, Ia Grai, Ya Hội, Đăk Đoa, Đức Cơ, Ia Puch, Ayn Pa, khu bảo tồn Kon Chư Răng…

Đối với Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, đã để diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm hơn 1.266 ha. Diện tích rừng tự nhiên bị mất 221 ha. Việc để mất rừng có dấu hiệu vi phạm điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 về “tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Từ kiến nghị của thanh tra, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản thống nhất chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tuy nhiên, điều đáng nói là qua kết quả đo đạc, cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa xác định được vị trí diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng bạch đàn và rừng keo bị mất, tài sản trên đất của từng giai đoạn hình thành và phát triển của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê.

Thông tin từ Tạp chí Kinh tế Môi trường Việt Nam