Khải Xuân ·
2 năm trước
 2277

Chủ tịch Quốc hội: Cải cách tiền lương nhất quyết phải tiến hành vào 1/7/2022

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, nghị quyết của Trung ương đã khẳng định việc cải cách tiền lương nhất quyết phải tiến hành vào 1/7/2022. Phải quyết tâm áp dụng cải cách tiền lương và cương quyết bỏ các cơ chế đặc thù.

Chiều 17/8, tiếp tục chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017, áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. 

Đồng thời, thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 chỉ kéo dài hết năm 2021, vì vậy, cần thiết phải xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước mới để xác định tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025.

cải cách tiền lương

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Ảnh: TTX)

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho rằng, hiện nay, việc thực hiện cải cách tiền lương đã được khẳng định là từ thời điểm 1/7/2022, trong đó có hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm và cơ cấu tiền lương mới. Vì vậy, Chính phủ cần giải trình rõ hơn về vấn đề này để bảo đảm tính khả thi và phù hợp giữa mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương và các nội dung dự thảo về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025.

Cho ý kiến thêm về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, nghị quyết của Trung ương đã khẳng định việc cải cách tiền lương nhất quyết phải tiến hành vào 1/7/2022. Do đó, phải quyết tâm áp dụng cải cách tiền lương và cương quyết bỏ các cơ chế đặc thù.

"Lương cũng là nội dung để kích thích kinh tế, kích thích đầu tư. Mặc dù dịch bệnh ảnh hưởng, nhưng chúng ta quyết tâm thì có thể làm được", Chủ tịch Quốc hội nói.

Làm rõ một số vấn đề của tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, hiện nay, ở các địa phương còn dư 252.000 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương. Một số địa phương đề nghị sử dụng nguồn này vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng Bộ Tài chính căn cứ các nghị quyết của Quốc hội yêu cầu các địa phương chỉ sử dụng để cải cách tiền lương.

cải cách tiền lương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến về dự thảo tờ trình (Ảnh: TTX)

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu rà soát lại các nội dung thể hiện trọng Nghị quyết về việc đảm bảo nguồn lực thực hiện các tiêu chí định mức và thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2022 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời dự phòng các rủi ro, phương án xử lý rủi ro, đảm bảo tương thích với tỷ lệ ngân sách và các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch tài chính 5 năm Quốc hội đã quyết định.

Tại phiên họp, với 100% thành viên tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.