Thanh Tâm ·
1 năm trước
 2444

Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 30 - 2022

Trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 30 - 2022 với những nội dung chính như sau:

Về quản lý môi trường

- Mức độ và tần suất cháy rừng trong tương lai được xác định bởi thời tiết có thời tiết dẫn đến cháy dài nhất.

- Quản lý chất thải, COVID-19 và an toàn vệ sinh lao động: Thách thức, hiểu biết sâu sắc và bằng chứng.

- Người thắng và người thua về tính bền vững của năng lượng - Đánh giá toàn cầu về các Mục tiêu Phát triển bền vững.

- Thu hẹp nhanh chóng khoảng cách giữa thành thị và ngoại ô về nồng độ chất gây ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh từ năm 2014 đến năm 2019.

- Các yếu tố quyết định tính bền vững về hành vi và môi trường của việc sử dụng hệ thống thông tin quản lý năng lượng dân cư.

- Hóa học môi trường, độc tính và đánh giá rủi ro sức khỏe của nước ngầm: Các chiến lược quản lý và tồn tại môi trường.

- So sánh các phương pháp thu gom chất thải khác nhau: Tác động môi trường và rủi ro nghề nghiệp.

- Đánh giá một cách hệ thống về đánh giá vòng đời của quản lý chất thải rắn: Các xu hướng và triển vọng phương pháp luận.

- Bằng chứng từ các ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng ở Trung Quốc.

Về môi trường đô thị

- Đánh giá môi trường đối với chất thải hữu cơ đô thị và bùn được xử lý bằng phương pháp cacbon hóa thủy nhiệt.

- Phát triển phương pháp phân tích cụm để xác định các siêu âm lượng mưa mô hình và ứng dụng của nó ở quy mô trường lượng mưa đô thị.

- Đánh giá chiến lược về hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị (chất thải rắn sinh hoạt) tập trung vào các chính sách, tiêu chí lựa chọn và kỹ thuật để chất thải thành giá trị.

- Đánh giá cao các dịch vụ điều tiết của hệ sinh thái đô thị theo hướng định giá nhà toàn diện hơn.

- Đánh giá phối cảnh về tuyến đường biến chất thải rắn thành năng lượng của thành phố: Đặc điểm, chiến lược quản lý và vai trò trong nền kinh tế tuần hoàn.

- Các hạt siêu mịn có tính axit xung quanh ở các khu vực sử dụng đất khác nhau ở hai thành phố đại diện của Trung Quốc.

- Cấu trúc cộng đồng vi sinh vật trong không khí và khả năng xác định mầm bệnh qua các phần nhỏ kích thước PM và các mùa trong bầu không khí đô thị.

- Tác động của phơi nhiễm môi trường đô thị đối với sức khỏe: Đánh giá gánh nặng tử vong có thể xảy ra ở thành phố Sao Paulo, Brazil.

- Vai trò của vi sinh vật trong tích lũy sinh học kim loại nặng trong chất thải rắn đô thị: Tác động đến thực vật và con người.

- Ảnh hưởng của tỷ lệ chiều cao, mật độ và diện tích sàn xây dựng dân cư đến môi trường nhiệt trong nhà ở Singapore.

Về môi trường khu công nghiệp

- Khu dân cư gần với ô nhiễm công nghiệp và mật độ chụp nhũ ảnh.

- Ảnh hưởng của độ mặn đến hệ thống sinh học đồng hóa amoni trong xử lý nước thải siêu kiềm.

- Khả năng phục hồi sinh học ion canxi từ nước thải công nghiệp nhờ Bacillus amyloliquefaciens DMS6.

- Thay đổi giai đoạn: Một cách tiếp cận mới để xác định quá trình chuyển đổi công nghiệp.

- Loại bỏ thành công phenol khỏi nước thải công nghiệp bằng cách sử dụng bộ tiếp xúc màng sợi rỗng gốm kỵ nước mới với độ ổn định cao đáng kể.

- Đánh giá rủi ro sức khỏe trong bầu khí quyển gần khu phức hợp công nghiệp hóa dầu: Đo khả năng oxy hóa và gánh nặng oxy hóa.

- Động lực của nguồn tài trợ nghiên cứu công toàn cầu về biến đổi khí hậu, năng lượng, giao thông vận tải và khử cacbon trong công nghiệp.

- Con đường thu hồi chất thải thép công nghiệp: Sản xuất chất xúc tác được hỗ trợ sáng tạo và ứng dụng của nó trong các nghiên cứu khử crôm hóa trị sáu.

- Hệ thống đánh giá bổ sung AQI-V để quản lý và kiểm soát toàn diện chất lượng không khí trong các khu công nghiệp hóa chất. 

Nguồn: Môi trường Đô thị