Lâm Khang ·
1 năm trước
 2666

Công ty cổ phần S&G xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường, xử lý ra sao?

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này đã nhiều lần mời phía Công ty cổ phần S&G đến làm việc nhưng đơn vị này chỉ cử người không đủ thẩm quyền đến làm việc. Chính vì vậy chưa thể ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty này. Tôi thiết nghĩ, nếu Công ty cổ phần S&G thực hiện không đúng hoặc chậm trễ ở đâu xử lý ở đó, cần xử phạt nghiêm minh, giám sát chặt chẽ để phương án cải tạo chất lượng môi trường được thực hiện hiệu quả và giải tỏa nỗi bức xúc trong dân!

Ngày 20/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã có văn bản số 3599/ TNMT-BVMT gửi Công ty cổ phần S&G về việc yêu cầu dừng và khắc phục xả thải vượt quy chuẩn hiện hành của Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã có văn bản số 3599/ TNMT-BVMT gửi Công ty cổ phần S&G về việc yêu cầu dừng và khắc phục xả thải vượt quy chuẩn hiện hành của Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Theo công văn, ngày 01/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên tổ chức buổi làm việc xem xét việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường đối với hạ tầng kỹ thuật của dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang” do Công ty cổ phần S&G làm chủ đầu tư.

Theo đó, đã phối hợp với đơn vị có chức năng tiến hành lấy 01 mẫu nước thải sau xử lý của trạm xử lý để xem xét, đánh giá hiệu quả xử lý, theo kết quả thử nghiệm mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải ( lấy mẫu ngày 01/10/2021) , cho thấy có thông số độ màu vượt 1,51 lần; thông số BOD5 vượt 1,25 lần; thông số Amoni (NH4+) vượt 4,08 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, lưu lượng nước thải là 1.500m3 /ngày (24 giờ).

Từ thực tế trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty cổ phần S&G những nội dung như sau:

Thứ nhất, dừng việc hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn môi trường và xây dựng phương án xử lý nước thải tạm thời đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi xả thải ra môi trường theo quy định;

Thứ hai, xây dựng kế hoạch, thời gian cụ thể và phương án cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định trong trường hợp phát hiện chất thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm (do nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm có 03 thông số vượt quy chuẩn môi trường cho phép);

Thứ ba, thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và yêu cầu tại Quyết định số 3500/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong công văn có nội dung yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện nội dung nêu trên gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/10/2021 để theo dõi, giám sát theo định kỳ. Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên, UBND huyện Yên Dũng tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của dự án trên đối với Công ty cổ phần S&G. 

Tuy nhiên, đến 27/10/2021, để cập nhật kết quả thực hiện những yêu cầu về môi trường như công văn đã nêu, PV Pháp luật Plus đã trao đổi với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, tuy nhiên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này đã nhiều lần mời phía Công ty cổ phần S&G đến làm việc nhưng đơn vị này chỉ cử người không đủ thẩm quyền đến làm việc. Chính vì vậy đến thời điểm này vẫn chưa thể làm việc và ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty này. 

Trong khi đó, thời gian qua, người dân huyện Việt Yên và Yên Dũng tiếp tục "tố" Công ty cổ phần S&G đã lợi dụng vào tình dịch bệnh Covid-19 xả nước thải vượt quy chuẩn nhiều chỉ tiêu về môi trường với khối lượng thải lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của bà con mà còn gây hoang mang vì điều này tiềm ẩn nhiều nguy hại về sức khỏe, người dân rất bức xúc. 

Thiết nghĩ, việc thực hiện các nội dung tại công văn số 3599/TNMT-BVMT của Công ty cổ phần S&G cần được giám sát chặt chẽ hơn nữa trong việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Nếu Công ty cổ phần S&G thực hiện không đúng hoặc chậm trễ ở đâu xử lý ở đó, cần xử phạt nghiêm minh, giám sát chặt chẽ để phương án cải tạo chất lượng môi trường được thực hiện hiệu quả và giải tỏa nỗi bức xúc trong dân!

Nguồn: