Ngọc Sang ·
1 năm trước
 4779

Đề xuất ngừng thực hiện Đề án di dời các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Đà Nẵng

Theo tin từ BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng (DHPIZA) ngày 21/8, DHPIZA đã đề xuất UBND TP thống nhất chủ trương ngừng thực hiện Đề án di dời các doanh nghiệp tại KCN Đà Nẵng.

Theo BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng (DHPIZA), trước đây thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, DHPIZA đã xây dựng Đề cương, dự toán kinh phí, ký hợp đồng với Công ty CP phát triển Kiến trúc đô thị Hà Nội và đã hoàn thành “Đề án di dời các doanh nghiệp tại KCN Đà Nẵng” (còn gọi là KCN An Đồn, quận Sơn Trà), trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc nên UBND TP Đà Nẵng chưa thống nhất phê duyệt.

KCN Đà Nẵng sẽ được chuyển thành Khu thương mại trung tâm An Đồn

Theo hợp đồng, DHPIZA đã thanh toán cho đơn vị tư vấn. Đến đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương đổi tên “Đề án di dời các doanh nghiệp tại KCN Đà Nẵng” thành “Đề án chuyển đổi mục đích sử dụng đất KCN Đà Nẵng thành Khu thương mại trung tâm An Đồn theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ”.

Thực hiện chủ trương này, tháng 7/2022, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo DHPIZA tiếp nối “Đề án di dời các doanh nghiệp tại KCN Đà Nẵng” trước đây, sớm xây dựng “Đề án chuyển đổi mục đích sử dụng đất KCN Đà Nẵng thành Khu thương mại trung tâm An Đồn”, hoàn thành trong Quý III/2022.

Căn cứ các chỉ đạo nêu trên, DHPIZA cho biết vừa có văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương ngừng thực hiện “Đề án di dời các doanh nghiệp tại KCN Đà Nẵng” và bố trí kinh phí, cho phép DHPIZA quyết toán khối lượng đã thực hiện cho đơn vị tư vấn lập Đề án này.

DNPIZA cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương, giao DHPIZA chủ trì triển khai “Đề án chuyển đổi mục đích sử dụng đất KCN Đà Nẵng thành Khu thương mại trung tâm An Đồn” theo đúng Quy trình xây dựng Đề án, dự án, nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn TP Đà Nẵng (ban hành theo Công văn 7170/UBND-STC ngày 25/10/2021 của UBND TP Đà Nẵng). Do khối lượng triển khai lớn, qua nhiều bước nên DHPIZA đề xuất phấn đấu hoàn thành Đề án trong 6 tháng kể từ ngày UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương.

Cũng liên quan vấn đề này, ngày 19/8 Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về việc Công ty TNHH Massda Land (chủ đầu tư KCN Đà Nẵng) đề nghị giới thiệu đơn vị tư vấn giúp thành lập Công ty cổ phần và định giá, đền bù giải tỏa di dời doanh nghiệp để thực hiện chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất KCN Đà Nẵng sang Khu thương mại trung tâm An Đồn.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất cho phép Công ty TNHH Massda Land là đơn vị chủ trì, nghiên cứu đề xuất phương án thực hiện chủ trương nêu trên theo quy hoạch và pháp luật hiện hành, đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa các doanh nghiệp.

Do vậy, việc lựa chọn đơn vị (hoặc cá nhân) tư vấn giúp Công ty TNHH Massda Land xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục liên quan do Công ty tự lựa chọn và quyết định. UBND TP Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ và đồng hành cùng Công ty trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan thuộc thẩm quyền.

UBND TP Đà Nẵng đã giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng là cơ quan đầu mối, hỗ trợ Công ty TNHH Massda Land kết nối với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thì Công ty có văn bản gửi Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng để tổng hợp, báo cáo UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý./.