Thanh Tâm ·
1 năm trước
 6170

Định mức và đơn giá xử lý nước thải TP Trà Vinh cần tính đúng, tính đủ

Định mức và đơn giá xử lý nước thải TP Trà Vinh cần làm rõ số liệu tiêu thụ điện năng và tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý…

Ảnh minh hoạ

Mới đây, Bộ Xây dựng đã góp ý cho định mức và đơn giá xử lý nước thải TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Trong đó, việc xử lý nước thải tại nhà máy xử lý nước thải TP Trà Vinh được xử lý cơ học qua hệ thống máy tách rác, bể lắng cát và tách dầu mỡ, bể lắng trung tâm và xả thẳng ra sông, trường hợp lượng nước đầu vào tăng đột biến vào mùa mưa không cần xử lý.

Góp ý của Bộ Xây dựng cho thấy, cần làm rõ nước thải được thu gom, xử lý là loại nước thải nào; chất lượng nước sau xử lý có cần thử nghiệm đạt tiêu chuẩn hay không, trường hợp không cần thử nghiệm chất lượng nước sau xử lý thì mục đích đầu tư của nhà máy xử lý nước thải là gì.

Bên cạnh đó, định mức xử lý nước thải do đơn vị tư vấn tính toán trên cơ sở số liệu thống kê từ hoạt động thực tế tại nhà máy (khối lượng nước xử lý, hao phí điện năng) và quy trình bố trí nhân sự thực hiện công tác vận hành tại nhà máy do Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh ban hành (đơn vị vận hành).

Bộ Xây dựng cũng khuyến nghị, cần rà soát, làm rõ số liệu tiêu thụ điện năng để tính toán định mức cần loại bỏ các điện năng phục vụ các hoạt động gián tiếp tại nhà máy; Số lượng và thành phần cấp bậc thợ nhân công (kỹ sư, công nhân) tại nhà máy chưa được kiểm chứng theo thực tế vận hành.

Theo Bộ Xây dựng, đơn giá xử lý nước thải do đơn vị tư vấn đề xuất cần thuyết minh rõ đã bao gồm chi phí cho các công đoạn xử lý nào, đã tính toán các chi phí liên quan đến đầu tư hệ thống xử lý nước thải, công tác bảo dưỡng máy móc, thiết bị chưa... Tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ của quá trình đầu tư và khai thác, vận hành hệ thống thoát nước; phù hợp với điều kiện thực tế tổ chức dịch vụ, điều kiện hạ tầng kỹ thuật...

Nguồn: moitruongvadothi.vn