Ngọc Lan ·
6 tuần trước
 9716

Doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư nhiều nhất vào quốc gia nào?

Tính đến ngày 20/2/2024, Việt Nam đã có 1.716 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 22,12 tỷ USD. Trong đó, Lào là quốc gia nhận vốn đầu tư của Việt Nam nhiều nhất.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố báo cáo nhanh về tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 2 tháng đầu năm 2024.

Theo báo cáo, trong 2 tháng đầu năm 2024, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 17 dự án đầu tư mới và không thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư đối với các dự án hiện hữu. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt hơn 25 triệu USD (bằng 21,7% so với cùng kỳ).

Unitel là nhà mạng viễn thông có trụ sở chính tại Viêng Chăn, Lào, công ty mẹ là Viettel. 

Nguồn vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài chủ yếu chảy vào 8 ngành. Trong đó, vốn đầu tư tập trung nhiều nhất vào các ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 39,4% vốn); hoạt động kinh doanh bất động sản (chiếm 21,5% vốn); xây dựng (chiếm 20% vốn). Còn lại là các ngành khác.

Ở góc độ đối tác có 11 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024. Trong đó, Các nước thu hút đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Hoa Kỳ (26,6%); New Zealand (23,5%); Đức (21,5%); Lào; Trung Quốc;…

Lũy kế đến ngày 20/02/2024, Việt Nam đã có 1.716 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam gần 22,12 tỷ USD.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (31,5%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,5%).

Các nước nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,8%); Campuchia (13,2%); Venezuela (8,3%).