Gia Bảo ·
18 tuần trước
 1243

Gia Lai: Triển khai hội nghị mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Nhằm nâng cao đời sống cho người dân vùng nông thôn. Sáng 22-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ia Grai tổ chức hội nghị triển khai chương trình" mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” .

Hội nghị diễn ra vào sáng nay với các thành phần tham dự; bao gồm lãnh đạo UBND huyện, đại diện một số phòng chuyên môn của huyện; Hội phụ nữ 2 xã Ia Khai và Ia Krái; Trưởng trạm Y tế và Ban Giám hiệu các đơn vị trường học trên địa bàn 2 xã.

Nội dung hội nghị về chương trình “mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2022 trên địa bàn huyện Ia Grai được triển khai tại 2 xã Ia Khai và Ia Krái với 2 hợp phần: Cấp nước nông thôn và vệ sinh nông thôn. Trong đó, hợp phần cấp nước nông thôn, tập trung cấp nước cho cộng đồng dân cư và cấp nước cho các đơn vị trường học; hợp phần vệ sinh nông thôn, tập trung hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình (chủ yếu hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách), cấp nước và vệ sinh cho Trạm y tế 2 xã tham gia trong chương trình lần này.

Hội nghị diễn ra tại huyện Grai vào sáng nay ngày 22/9

Theo đó, kết quả khảo sát thực trạng vào tháng 8-2022 tại 2 xã Ia Khai và Ia Krái, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Ia Khai là 60%; Ia Krái là 60,5%. 100% hộ gia đình tại 2 xã có điểm rửa tay. Tỷ lệ bao phủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại Trạm y tế và đơn vị trường học trên địa bàn 2 xã đạt 100%.

Tổ chức hội nghị lần này với mục tiêu; là hỗ trợ 100 hộ gia đình (50 hộ/1 xã) và vận động thêm từ 13 đến 14 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, nâng tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh lên 70%. 100% hộ dân, giáo viên, học sinh được truyền thông, vận động xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh; rửa tay với xà phòng và nước sạch vào các thời điểm quan trọng.