Mỹ Anh ·
2 năm trước
 2643

Hà Nội: Cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên 'luồng xanh' để giảm ùn tắc 22 chốt kiểm dịch, vậy thủ tục cấp thẻ ra sao?

Trước tình trạng ùn tắc cục bộ tại 22 chốt kiểm dịch ra vào thành phố, Sở Giao thông vận tải đã có hướng dẫn thực hiện đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện, các loại phương tiện được đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên "luồng xanh". Vậy thủ tục để được đăng ký cấp thẻ như thế nào?

Các phương tiện bao gồm: Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19,... có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch. 

Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

Thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên đi vào luồng xanh được thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn, các doanh nghiệp đăng nhập và làm theo hướng dẫn, sau khi đăng ký thành công lái xe tự in thẻ nhận diện kèm mã QRCode để dán lên xe. 

22 chốt kiểm dịch

Ùn tắc kéo dài tại chốt kiểm soát

Sở Giao thông Vận tải  cũng đã chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tại 22 điểm chốt trên địa bàn thành phố, đối với phương tiện được cấp thẻ nhận diện phương tiện rồi thì cho qua ngay, nếu có kiểm tra thì cũng kiểm tra xác suất và hạn chế để giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến. 

Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Ban Duy tu cùng Phòng Kết cấu bố trí biển báo, phối hợp với Thanh tra Sở phân các "luồng xanh" để các phương tiện vận tải hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia đi vào "luồng xanh" được thuận tiện.

Đối với các phương tiện cá nhân, ngay sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Công an TP.Hà Nội đã nghiên cứu và có biện pháp để giải quyết nhanh nhất các thủ tục để người dân thuận tiện trong việc lưu thông, trong đó cố gắng giảm tải thủ tục hành chính.

Vậy nên mọi người yên tâm nhé, 22 chốt trạm kiểm soát được lập nên để phòng chống Covid-19, giữ an toàn cho cộng đồng, mọi thủ tục qua 22 chốt này đang được quan tâm giảm tải thủ tục nhưng vẫn đảm bảo các quy định nhằm giữ an toàn trong dịch!