Bích Ngọc ·
1 năm trước
 10331

Hà Nội: Tăng cường bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải

Sáng 6-9, Đoàn giám sát số 2 của HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố.

Một trong những vấn đề được nêu ra là Hà Nội vẫn chưa ưu tiên bố trí vốn cho các dự án xử lý nước thải.

Theo báo cáo, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp được thành phố giao thực hiện 27 dự án theo quy hoạch thoát nước theo quy hoạch được thủ tướng phê duyệt.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên do nguồn lực đầu tư từ ngân sách chưa đáp ứng được yêu cầu nên một số dự án đầu tư trong giai đoạn đến 2020 như nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, trạm bơm Yên Nghĩa, hệ thống thoát nước mưa lưu vực sông Nhuệ, nhà máy xử lý nước thải sông Nhuệ chưa được đầu tư. Một số dự án dùng vốn vay ODA cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc về quy trình, thủ tục vay vốn.

Trong khi đó, việc áp dụng các quy định mới của Luật Đầu tư công năm 2019 về giao cơ quan chuyên môn hoặc uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư làm giảm tính chủ động của ban quản lý dự án. Tại buổi giám sát, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp kiến nghị đẩy nhanh bố trí vốn với khoảng hơn 24 nghìn tỷ đồng cho 11 dự án đang trong giai đoạn đầu tư trong giai đoạn 2022-2025.