TM ·
2 năm trước
 4098

Hà Nội: Thu 2300 tỉ đồng trong 2 tháng từ vận tải hành khách

Theo đánh giá, hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố đang dần ổn định trở lại bất chất những khó khăn do dịch bệnh và giá nhiên liệu xăng dầu tăng cao.

Thống kê từ Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho thấy, trong tháng 2/2022, số hành khách vận chuyển ước đạt 26,8 triệu lượt, tăng 34,5% so với tháng trước nhưng giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số hành khách luân chuyển ước đạt 654 triệu lượt, tăng 33,9% so với tháng trước và giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu ước đạt 1.326 tỉ đồng, tương ứng tăng 34,2% so với tháng trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2022, số hành khách vận chuyển đạt 46,7 triệu lượt, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2021; số hành khách luân chuyển đạt 1.143 triệu lượt, giảm 26,6%; doanh thu đạt 2.314 tỉ đồng, giảm 29,2%.

Về vận tải hàng hóa, khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 2-2022 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 93,3 triệu tấn, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt khoảng 9.541 triệu tấn, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 56,2% so với cùng kỳ năm 2021;

Doanh thu ước tính đạt 5.420 tỉ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2022, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 185 triệu tấn, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 18,8 tỉ tấn, tăng 49,9%, so với cùng kỳ năm trước; doanh thu đạt 10.800 tỉ đồng, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xuân Hòa

Nguồn: Kinh tế Môi trường