Kim Anh ·
1 năm trước
 2218

Hà Nội tiến hành rà soát, hoàn thiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian cao điểm như thế nào?

Nắng nóng gay gắt đang diễn ra cục bộ trên địa bàn, Hà Nội đã khẩn trương tiến hành bố trí nguồn lực, nhân lực, vật lực, trang thiết bị chữa cháy rừng nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng phát sinh, không để xảy ra cháy rừng lớn.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệt độ thường xuyên ở mức cao, nắng nóng và hạn hán có xu hướng kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn ở mức độ cao.

Vì vậy, để tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, chủ động ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy rừng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã có rừng khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và giữ gìn môi trường sinh thái của Thủ đô.

Do đó, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, địa phương có rừng khẩn trương, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 102 Luật Lâm nghiệp. Các địa phương xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Hà Nội phòng chống cháy rừng

Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ và phát triển rừng

Đặc biệt, các địa phương căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 9/4/2021 của UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt “Quy định thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm, các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn TP.Hà Nội” để bố trí nguồn lực, nhân lực, vật lực, trang thiết bị chữa cháy rừng nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng phát sinh, không để xảy ra cháy rừng lớn.

UBND các xã có rừng, các chủ rừng có nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm kịp thời khống chế nhanh nhất các vụ cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

Bên cạnh đó, các địa phương có rừng tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật; tập trung xác định, truy quét, xóa bỏ các “đầu nậu”, các “điểm nóng” về phá rừng, cháy rừng và khai thác lâm sản trái pháp luật.

Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là người có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; kiểm soát chặt chẽ các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác…