Đinh Hà ·
1 năm trước
 2363

Hà Nội xử lý rác thải phát sinh do dịch Covid-19 như thế nào?

Mới đây, UBND TP.Hà Nội ban hành văn bản thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19.

Theo đó, Sở TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Y tế và Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, xem xét điều chỉnh phương án xử lý chất thải y tế và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn thành phố phù hợp với tình hình dịch Covid-19, bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn UBND các Quận, huyện, thị xã thực hiện công tác thu gom, lưu trữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 theo đúng quy định tại Quyết định số 3455/QĐBCĐQG ngày 5/8/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và theo nội dung hướng dẫn của Bộ TN&MT.

xử lý rác thải y tế

Xử lý rác thải y tế đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ TN&MT. (Ảnh: Báo Giao thông)

Bên cạnh đó, thông báo đến UBND các Quận, huyện, thị xã, các đơn vị thu gom chất thải y tế nguy hại về danh sách các cơ sở đủ điều kiện xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế (bao gồm cả các cơ sở đã được Bộ TN&MT chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm).

UBND Thành phố cũng yêu cầu UBND các Quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung chỉ đạo của Bộ TN&MT và hướng dẫn của Sở TN&MT, Sở Y tế để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu cách ly y tế tập trung, khu vực cách ly y tế tại nhà và khu vực có bệnh nhân Covid-19, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19 tại các khu cách ly y tế tập trung, khu cách ly y tế tại nhà của các quận, huyện, thị xã, kịp thời báo cáo UBND thành phố những vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền...

Trước đó, ngày 23/7 Bộ TN&MT đã ban hành công văn đề nghị các tỉnh, thành phố cấp bách xử lý rác thải phát sinh do dịch Covid-19 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại TP.HCM và TP.Hà Nội.

Trong đó, đề nghị tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu cách ly (cách ly tập trung, khu cách ly tại nhà và các khu cách ly khác) tại địa phương thực hiện công tác thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch theo đúng quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19.

Theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại, các đơn vị đã được Bộ chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại (bao gồm chất thải y tế nguy hại) được phép thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh do dịch bệnh Covid-19 (theo chủng loại, số lượng và địa bàn hoạt động tại kế hoạch) trong thời gian vận hành thử nghiệm.

Nguồn