Gia Bảo ·
1 năm trước
 1310

Hòa Bình: Tạm dựng hoạt động mỏ đất gây ô nhiễm môi trường

Không chấp hành các quy định trong hoạt động khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường mỏ đất do gia đình ông Nguyễn Hoàng Hà quản lý tại xóm Cao, xã Cao Sơn bị UBND huyện Lương Sơn đình chỉ hoạt động.

Mới đây, UBND huyện Lương Sơn đã ban hành văn bản số 2433/UBND-VP về việc tạm dừng hoạt động cải tạo mặt bằng, khai thác đất san, lấp và vận chuyển đất của hộ ông Nguyễn Hoàng Hà tại xóm Cao, xã Cao Sơn kể từ 17 giờ 00 phút ngày 23/9/2022 cho đến khi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xác minh làm rõ nội dung cơ quan báo chí phản ánh về những vi phạm, gồm: Vận chuyển quá khổ quá tải; vận chuyển đất quá giờ quy định; không cắm biển báo; không thực hiện việc phun nước rửa đường để giảm thiểu ô nhiễm; xác minh lại mốc ranh giới phạm vi được khai thác, hạ cải tạo mặt bằng đúng tọa độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng theo nội dung Giấy phép số 14/GP-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình để làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm (nếu có).

Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn - Nguyễn Văn Danh dẫn đầu tổ công tác kiểm tra hiện trường sự việc.

Giao Công an huyện, UBND xã Cao Sơn giám sát việc tạm dừng hoạt động cải tạo mặt bằng, khai thác đất san, lấp và vận chuyển đất; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu xảy ra vi phạm. Xác minh thông tin phản ánh từ người dân về việc khai thác đất san, lấp và vận chuyển đất tại xóm Cao, xã Cao Sơn.

Xem xét trách nhiệm của UBND xã Cao Sơn trong việc giám sát hộ ông Nguyễn Hoàng Hà thực hiện theo nội dung Giấy phép khai thác đất san, lấp theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1485/UBND-TNMT ngày 01/7/2022 về việc chấp hành các quy định trong hoạt động cải tạo mặt bằng, khai thác đất san, lấp của hộ ông Nguyễn Hoàng Hà tại xóm Cao, xã Cao Sơn.

Khu vực khai thác đất, san gạt, cải tạo hạ cốt nền của gia đình ông Hà tại xóm Cao, xã Cao Sơn.

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan đo đạc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình xác minh lại mốc ranh giới phạm vi được khai thác, hạ cải tạo mặt bằng; Tổng hợp các sai phạm trong quá trình khai thác (nếu có), xem xét đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc xem xét thu hồi Quyết định chấp thuận cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy phép khai thác đất san lấp theo quy định (nếu có).

Yêu cầu hộ ông Nguyễn Hoàng Hà báo cáo giải trình theo nội dung báo chí phản ánh; báo cáo quá trình triển khai việc san lấp; chấp hành việc kiểm tra đột suất của các cơ quan có thẩm quyền. Cam kết khắc phục và chấp hành đúng quy định của pháp luật sau khi được phép tiếp tục khai thác.

 Giao Văn phòng HĐND và UBND kiểm tra, chấn chỉnh và thực hiện đúng quy định phát ngôn với các cơ quan theo quy chế làm việc của UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đôn đốc các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 01/10/2022.

Trước đó, vào sáng ngày 23/9 ông Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  Lương Sơn cùng lãnh đạo một số ngành chức năng của huyện đã đến kiểm tra hiện trường khu vực khai thác đất do hô gia đình ông Nguyễn Hoàng Hà quản lý trên địa bàn xóm Cao, xã Cao Sơn.

Theo phản ánh của người dân, trong quá trình cải tạo mặt bằng khai thác đất san lấp và chuyển đất của hộ gia đình ông Nguyễn Hoàng Hà không tuân thủ quy định về khai thác tài nguyên như vận chuyển quá khổ quá tải; vận chuyển đất quá giờ quy định; không cắm biển báo; không thực hiện việc phun nước rửa đường để giảm thiểu ô nhiễm; gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm khói bụi ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân.