Khang Nguyễn ·
2 năm trước
 2032

Khai mạc Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của VUSTA

Chiều nay, 15/9, Hội nghị ‘Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’ do VUSTA tổ chức chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự, chủ trì và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của VUSTA

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan tại gian hàng của các đơn vị thuộc VUSTA trước khi tham gia Hội nghị

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của VUSTA

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi thân mật với các Đại biểu trước thềm Hội nghị

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của VUSTA

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan tại gian hàng của các đơn vị thuộc VUSTA trước khi tham gia Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) cả nước rất vinh dự và tự hào được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của VUSTA

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị 

Đây là sự quan tâm, nguồn động viên vô cùng to lớn của Đảng và Nhà nước, của cá nhân Đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các Đồng chí Lãnh đạo các cơ quan Bộ, Ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của VUSTA

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Ảnh: Phi Nam

Gần 40 năm trước, ngày 29/7/1983 Liên hiêp Hội Việt Nam được thành lập, lúc đó Đảng ta mới xác định Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam “là tổ chức quần chúng xã hội tự nguyện của tất cả các hội KH&KT của người Việt Nam ở trong và ngoài nước”.

Đội ngũ trí thức KH&CN của cách mạng Việt Nam một lòng đi theo Đảng, theo Bác kính yêu, phấn đấu liên tục và đã có nhiều cống hiến trong việc phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức đoàn kết trong liên minh Công - Nông - Trí vì sự nghiệp của Đất nước, của Dân tộc và Nhân dân.

Chính vì vậy, Liên hiệp Hội Việt Nam rất vinh dự và tự hào với vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức cách mạng vì sự nghiệp của đất nước đã được Đảng khẳng định đầy đủ tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị là “Liên hiệp Hội Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”; “Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức”.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của VUSTA

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài nước từ 1,8 triệu trí thức năm 2015 đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức vào 2020, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước, đã có 153 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 90 Hội ngành toàn quốc, 596 tổ chức KH&CN trực thuộc.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Là một bộ phận trong lực lượng cách mạng, tri thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa KH&CN trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước; phát triển đất nước phải dựa và bằng KH&CN.

Với thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tại Hội nghị hôm nay, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương tới địa phương, các Hội ngành toàn quốc, tổ chức KH&CN trực thuộc sẽ được nghe ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, của các quý vị để từ đó cụ thể hóa chương trình hành động, triển khai Nghị quyết của Đảng vào đời sống, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Mặc dù cả hệ thống chính trị, Chính phủ cùng Nhân dân cả nước đã rất cố gắng, nhưng tình hình dịch Covid 19 còn phức tạp nên Hội nghị của chúng ta không họp tập trung mà được thực hiện trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội và truyền trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước với sự hân hoan tham gia và chờ đón của đông đảo các nhà khoa học, cán bộ quản lý KH&CN, các doanh nghiệp KH&CN.

Với tinh thần đó, Hội nghị toàn quốc với chủ đề “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức chính thức được khai mạc.

Ngay tại Đại hội XIII của Đảng đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút nhân tài. Văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ: “Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của trí thức. Trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng. Thật sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức đề cao vai trò của đội ngũ trí thức và luôn tìm mọi cách phát huy tối đa sức mạnh của lực lượng này để đóng góp vào thành công chung sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Quan điểm của Người về vai trò và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức yêu nước đã có tác dụng to lớn trong việc động viên sức mạnh và trí tuệ toàn dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, giúp cho người trí thức hiểu rõ về vị trí và khả năng cách mạng của họ, từ đó mà sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay đã tăng nhanh về số lượng, nâng lên về chất lượng, đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng đưa đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới; đồng thời, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững.  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra sâu rộng, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin và internet, đòi hỏi đội ngũ trí thức phải vừa có đức, vừa có tài, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta ngày càng quan tâm đến xây dựng đội ngũ trí thức, cũng như đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ngay tại Đại hội XIII của Đảng đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút nhân tài. Văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ: “Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của trí thức. Trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng. Thật sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức”.

Nguồn