Song Vũ ·
1 năm trước
 4096

Khởi công 2 trạm quan trắc môi trường nước tự động trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Sở Tài Nguyên và môi trường TP Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ Khởi công dự án “Đầu tư 2 hệ thống quan trắc nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn”. Đây là dự án hợp tác giữa Quảng Nam và Đà Nẵng.

Theo đó, 2 trạm quan trắc được xây dựng tại trạm thủy văn Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và trạm thủy văn Tứ Câu (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Dự án thuộc nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, với tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của TP Đà Nẵng và được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Dự án “Đầu tư 2 hệ thống quan trắc nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn” là sự đánh dấu cho những nỗ lực không ngừng trong công tác liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường giữa Lãnh đạo và nhân dân 2 tỉnh/thành phố Quảng Nam - Đà Nẵng. Đặc biệt, Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27/4/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam được ban hành cũng đã tạo ra tiền đề vững chắc thúc đẩy việc hợp tác đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giữa 2 địa phương.

Ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công.

Lãnh đạo Cục Môi trường miền Trung - Tây Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tham gia lễ khởi công 2 trạm quan trắc môi trường nước tự động.

Mục tiêu của dự án nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ sụt giảm nguồn nước ở hạ du, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường nước, tình hình vận hành của các thủy điện và đánh giá nguy cơ xả thải ra môi trường từ các nguồn nước trên lưu vực sông giúp đánh giá hiện trạng, xu thế và diễn biến môi trường phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường và phục vụ công tác phối hợp liên vùng, liên ngành giữa hai địa phương trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Dự án đầu tư xây dựng 2 hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục tại trạm thủy văn Ái Nghĩa và Tứ Câu sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng về các thông số môi trường, như: pH, nhiệt độ, DO, mực nước, độ đục, phốt pho tổng, độ mặn,... và được truyền tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường của 2 địa phương theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Khi giá trị của các thông số vượt ngưỡng thì hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo đến cán bộ trực tiếp phụ trách.

Dự án được UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án với tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Đơn vị trúng thầu thi công dự án là Công ty Cổ phần Kinh doanh thương mại và sản xuất SEIKI với giá trị trúng thầu là 10,962 tỷ đồng (giảm gần 385 triệu đồng so với giá mời thầu).

Được biết, dự án này sau khi hoàn thành sẽ được truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để 2 địa phương cùng phối hợp theo dõi, quản lý.

Nguồn: moitruongvadothi.vn