Huỳnh Anh ·
2 năm trước
 3254

Khung giá nước sạch mới chính thức được áp dụng từ ngày 5/8

Khung giá nước sạch mới chính thức được áp dụng từ ngày 5/8. Vậy giá nước cụ thể tại từng khu vực là như thế nào?

Khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt được qui định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực từ hôm qua ngày 5/8.

Theo đó, giá nước sạch sinh hoạt cao nhất là 18.000 đồng/m3 ở các đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 và 11.000 đồng/m3 ở khu vực nông thôn.

khung giá nước sạch

Giá bán lẻ nước sạch bình quân do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phải đảm bảo phù hợp với khung giá nước sạch quy định. 

Khung giá nước sạch được quy định như sau: Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 có mức giá tối thiểu 3.500 đồng/m3, tối đa 18.000 đồng/m3. Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 có mức từ 3.000-15.000 đồng/m3. Khu vực nông thôn có mức từ 2.000-11.000 đồng/m3.

Thông tư quy định rõ về nguyên tắc xác định giá nước sạch. Theo đó, giá nước sạch được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình khai thác, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và có lợi nhuận; phù hợp với chất lượng nước, định mức kinh tế-kỹ thuật, quan hệ cung cầu về nước sạch, điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khu vực, thu nhập của người dân trong từng thời kỳ.

Nếu giá nước sạch năm tiếp theo tăng hoặc giảm hơn năm trước đó thì đơn vị cấp nước phải gửi hồ sơ phương án giá nước sạch gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh. Và sẽ giữ ổn định giá nước sạch nếu sau khi rà soát, giá thành một m3 nước sạch của năm tiếp theo biến động ở mức đơn vị này cân đối được tài chính.