Nguyễn Hà ·
2 năm trước
 1391

Kon Tum: Phấn đấu tỉ lệ xử lý rác sinh hoạt đạt trên 90% năm 2025

UBND tỉnh Kon Tum vừa có Kế hoạch triển khai lộ trình và giải pháp xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Kon Tum phấn đấu đến hết năm 2025, tỉ lệ rác thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh sẽ được thu gom, xử lý đạt trên 90%; giảm tỉ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp xuống dưới 30%; đồng thời, cải tạo, xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm môi trường do rác thải theo hướng dẫn của Bộ TN&MT đạt 100%; chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Kon Tum phấn đấu đến hết năm 2025, tỉ lệ rác thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh sẽ được thu gom, xử lý đạt trên 90%

Kế hoạch của UBND tỉnh Kon Tum cũng đưa ra các nội dung trọng tâm về lộ trình giảm tỉ lệ xử lý rác thải bằng phương pháp chôn lấp; lộ trình cải tạo, xử lý ô nhiễm, phục hồi các bãi chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh đến năm 2025; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong thực hiện kế hoạch.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2021-2025, tỉnh Kon Tum sẽ nâng dần từ 7/10 đến 10/10 huyện có tỉ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 30%; số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm sẽ tăng theo các năm từ 50%-100%.

Việc triển khai Kế hoạch theo lộ trình và giải pháp xử lý rác thải để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường sẽ giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, gây nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn xã hội; nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn, ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, sự cố môi trường; phục hồi và từng bước nâng cao chất lượng môi trường; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ xã hội.

Từ đó, tỉnh Kon Tum cũng sẽ xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách để khuyến khích thu hút đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công nghệ tiên tiến và hiện đại, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý chất thải rắn nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nói chung trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành hướng dẫn các địa phương triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch này; làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp, báo cáo đánh giá mức độ đạt được theo lộ trình đề ra.

Nguồn