Bích Ngọc ·
19 tuần trước
 11310

Năm 2024, lãnh đạo các ngân hàng kỳ vọng gì?

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024, lãnh đạo các ngân hàng đã kiến nghị Chính phủ sửa đổi theo hướng rút gọn các quy định liên quan đến thủ tục đầu tư; luật hóa Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu…

Tại Hội nghị, lãnh đạo một số ngân hàng cũng dự báo trong năm 2024  hoạt động sản xuất, xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục gặp khó khăn.