TM ·
2 năm trước
 3643

Năng lượng tái tạo phát triển 'ồ ạt', Bộ Công Thương yêu cầu rà soát

Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản số 964/BCT-ĐL gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát danh mục các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch.

Hiện Bộ Công Thương đang rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, rà soát các dự án điện gió, diện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch (kể cả các dự án đã vận hành và các dự án chưa đưa vào vận hành tính đến tháng 2/2022), cụ thể như sau:

Các dự án đã vận hành, rà soát, thống kê danh mục dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã vận hành, đánh giá tình hình vận hành khai thác các nhà máy, các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Các dự án chưa vận hành, rà soát, thống kê danh mục dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có quy hoạch nhưng chưa đưa vào vận hành, cập nhật tình hình triển khai thực hiện chi tiết và tiến độ dự kiến vận hành theo phụ lục kèm theo văn bản này. Đánh giá nguyên nhân chưa vào vận hành của các dự án: khó khăn, vướng mắc về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, năng lực đầu tư, tài chính... Đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện các dự án (thay thế hoặc loại bỏ quy hoạch nếu cần thiết...).

Được biết, tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện mặt trời chỉ đặt ra là khoảng 850 MW vào năm 2020, khoảng 4.000 MW vào năm 2025 và khoảng 12.000 MW vào năm 2030.

Còn tổng công suất nguồn điện gió chỉ đặt ra khoảng 800 MW vào năm 2020, khoảng 2.000 MW vào năm 2025 và khoảng 6.000 MW vào năm 2030.

Nhưng, tính hết năm 2020, tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống điện là 69.342 MW. Nguồn điện mặt trời đạt gần 17.000 MW, trong đó, nguồn điện mặt trời nối lưới đã đưa vào vận hành lên tới gần 9.000MW (tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận hơn 3.500 MW) và gần 8.000 MW điện mặt trời mái nhà.

Tổng công suất nguồn điện gió được đưa vào vận hành đến nay khoảng 4.000 MW. Dù vượt nhiều lần kế hoạch công suất điện gió ở quy hoạch điện VII điều chỉnh, nhưng lại thấp hơn nhiều so với số lượng dự án điện gió được bổ sung quy hoạch này (11.800 MW).

Sự phát triển và bổ sung quy hoạch nhiều dự án năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời, điện mặt trời mái nhà ồ ạt những năm qua đã gây ra quá tải nghiêm trọng cho hệ thống truyền tải điện.

Hệ lụy là nhiều nhà máy điện mặt trời phải cắt giảm công suất phát, gây thiệt hại cho nhà đầu tư và làm giảm động lực phát triển của loại hình năng lượng này.

Theo thống kê của Bộ Công thương, kể từ tháng 3/2016 đến hết năm 2020 đã có 384 dự án được bổ sung mới vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh; trong đó, có 190 dự án điện gió với tổng công suất 11.921MW và 175 dự án điện mặt trời với tổng công suất 15.400MW.

Hiện nay cũng đã có 146 dự án điện gió đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với công suất là 8.171,475MW. Công suất điện gió đã vào vận hành thương mại từ năm 2011 đến hết ngày 31/10/2021 là 3.980,265MW với 84 dự án.

Trong số đó, có 15 dự án đã vận hành thương mại (COD) được một phần công suất là 325,15MW và tổng công suất chưa COD là 1.031,1MW. Đối với các dự án điện mặt trời, đến hết ngày 31/12/2020 đã có 148 dự án đã được công nhận COD với tổng công suất là 8.652,9MW.

Hà Lan (T/h)