Tuấn Anh ·
20 tuần trước
 1962

Những khúc sông dậy sóng

Sau một thời gian tạm lắng, những tháng đầu năm 2021, tình trạng khai thác tài nguyên trái phép, nhất là đất san lấp và cát xây dựng lại tái diễn ở nhiều địa phương; thậm chí có những vụ việc thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật của các đối tượng.

Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường