Nguyễn Thành ·
1 năm trước
 4882

Ninh Thuận: Nâng cao hiệu quả quản lý và bảo tồn biển

Sự suy giảm đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, hoạt động nuôi trồng thủy hải sản, rác thải khiến một số khu vực biển đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm, tình trạng biến đổi khí hậu đang gây ra những áp lực không nhỏ tới công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học biển của địa phương. Vậy làm thế nào để có thể quản lý, bảo tồn và phát triển sự đa dạng sinh học biển?

Qua đánh giá, công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển tuy đã được các cấp, ngành quan tâm bảo vệ tốt hơn, nhưng cũng như các địa phương ven biển trong cả nước, đa dạng sinh học biển của Ninh Thuận hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức như suy giảm đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, hoạt động nuôi trồng thủy hải sản, rác thải. 

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam, xác định tài nguyên đa dạng sinh học nói chung, đặc biệt nguồn tài nguyên đa dạng sinh học biển có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Hằng năm, Ninh Thuận đều lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học nói chung, bảo tồn đa dạng sinh học biển nói riêng, thời gian tới, Ninh Thuận tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, thu hút các nguồn lực từ Trung ương và địa phương triển khai các chương trình, dự án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khu bảo tồn biển.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện quan trắc, phân tích đánh giá hiện trạng môi trường định kỳ hằng năm và theo chu kỳ 5 năm một lần để tạo sự chủ động cho công tác xây dựng các định hướng về chính sách bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển; chú trọng việc bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái, nhất là các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển.

Đồng thời, Ninh Thuận nâng cao năng lực ứng phó các sự cố môi trường biển, tích cực tuyên truyền người dân sinh sống ở các khu vực ven biển không xả rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa ra biển, tích cực thu gom làm sạch môi trường biển để ngăn chặn, giảm đến mức thấp nhất các yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các sinh vật biển.

Với những phương hướng trên, hi vọng rằng tỉnh Ninh Thuận nói riêng và cả cùng biển nói chung sẽ đạt được hiệu quả như ý, bảo tồn và phát triển sự đa dạng sinh học biển cũng như bảo vệ môi trường khỏi những tác động xấu đến từ biến đổi khí hậu.

Nguồn