Bích Ngọc ·
2 tuần trước
 1177

Novaland nợ vay các tổ chức tín dụng 72.000 tỷ đồng

Thời gian gần đây, một trong những điểm mà thị trường quan tâm là sức khỏe tài chính của các Doanh nghiệp địa ốc.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova ("Novaland" - mã NVL) đã công bố Báo cáo tài chính cùng các thông tin tổng hợp hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2022. Điểm đáng chú ý là kết quả bán hàng có nhiều điểm sáng trong giai đoạn khá thách thức của thị trường bất động sản.

Novaland cho biết, tổng giá trị ký kết với các khách hàng đạt 73.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022 tương đương 87% kết quả đạt được trong cả năm 2021. Tổng giá trị ký kết với khách hàng tính từ năm 2019 đạt 238 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 10 tỷ USD).

Các hợp đồng thường có tiến độ thanh toán thời hạn từ 2 đến 3 năm, dòng tiền sẽ giúp công ty có thể bảo đảm hoạt động kinh doanh, hạn chế những tác động từ các biến động trên thị trường tài chính, lãi suất cũng như chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

Trong 9 tháng đầu năm 2022 ghi nhận chi phí tài chính ở mức xấp xỉ 3.500 tỷ đồng, đây là là con số khá hợp lý cho phép công ty có cơ sở để tiếp tục giới thiệu các chính sách ưu đãi hấp dẫn, kích cầu thị trường, đồng hành và chia sẻ với các khách hàng cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với công tác xây dựng được triển khai như cam kết, từ Quý 4 năm 2022 Novaland sẽ hạch toán doanh thu các hợp đồng nói trên và trong năm 2023 dự kiến sẽ có tỉ lệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lớn hơn, giúp các chỉ số tài chính của công ty trở nên tốt hơn.

Nợ vay các Tổ chức tín dụng xấp xỉ 3 tỷ USD ( tương đương 30% doanh số bán hàng tích lũy)

Được biết, tổng tài sản của Novaland đạt 259.000 tỷ đồng tính đến 30/9/2022, so với đầu năm tăng trưởng 29%. Trong đó, "của để dành" là các bất động sản đang phát triển đạt khoảng 130 nghìn tỷ (tương đương 50% tổng tài sản). Giá trị hàng tồn kho ghi nhận ở mức tương xứng với quy mô sản phẩm cùng chiến lược kinh doanh linh hoạt của Novaland trong những năm vừa qua.

Tại thời điểm 30/9, nợ vay các tổ chức tín dụng tại thời điểm so với đầu năm tăng 19% lên mức 72 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 3 tỷ USD), tương đương 27.7% tổng tài sản và 30% doanh thu chưa ghi nhận được công bố là 238 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 10 tỷ USD).

Theo đó, số doanh thu chưa ghi nhận này cũng là dòng tiền mà khách hàng sẽ thanh toán theo tiến độ cho chủ đầu tư và khi Novaland bàn giao sản phẩm sẽ được kết chuyển ghi nhận doanh thu.

Cơ cấu nợ có sự phân bổ hợp lý, nợ vay dài hạn chiếm xấp xỉ 60% tổng dư nợ, phù hợp với tiến độ phát triển tương đối dài hạn của các khu đại đô thị mà Novaland đang phát triển. Vốn chủ sở hữu sẽ cho thấy nhiều sự tăng trưởng khi công ty tiến hành bàn giao sản phẩm và ghi nhận lợi nhuận, làm gia tăng khoản mục lợi nhuận chưa phân phối, từ đó cải thiện tỉ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu.

Thời gian gần đây, sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp này là một trong những điểm mà thị trường quan tâm. Nhìn vào cơ cấu nợ vay theo hình thức phát hành, có thể thấy Novaland đang cân đối tình hình tài chính khá chặt chẽ với 30% nợ (tương đương hơn 22 nghìn tỷ đồng) là các khoản vay.

Bên cạnh đó, trái phiếu và trái phiếu chuyển đổi chiếm 70% cơ cấu nợ (tương đương 50 nghìn tỷ đồng). Thực tế, đa số trái chủ của các khoản trái phiếu được Novaland phát hành là các Tổ chức Tín dụng, Ngân hàng uy tín trong nước và quốc tế và được đảm bảo bằng dòng tiền hoạt động kinh doanh và giới thiệu sản phẩm của Công ty.

Về hoạt động huy động vốn, có thể nói Novaland là một trong số ít các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể đáp ứng các tiêu chí khắt khe để có thể thành công phát hành các công cụ tài chính trên các thị trường tài chính quốc tế, khẳng định sự tin tưởng của các tổ chức tài chính đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Novaland có nợ đến hạn thanh toán trong 12 tháng tới ở mức 30 nghìn tỷ VNĐ, tương đương 41% tổng giá trị bán hàng 9 tháng đầu năm 2022 ( hay 13% tổng giá trị bán hàng từ 2019), Với tiến độ xây dựng và bàn giao hiện nay, dòng tiền thu từ người mua nhà có thể đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính của Novaland.