Song Vũ ·
1 năm trước
 2481

Phát triển nhà ở phục vụ tái định cư để xây lại chung cư cũ

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá việc triển khai cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ là vấn đề rất lớn, rất khó trong công tác quản lý đô thị; đã kéo dài nhiều năm, được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, nhân dân chờ đợi, ủng hộ.

Đây là kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố (Trưởng ban Chỉ đạo) về tình hình triển khai Đề án và các kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP.Hà Nội.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá việc triển khai cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ là vấn đề rất lớn, rất khó trong công tác quản lý đô thị; đã kéo dài nhiều năm, được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, nhân dân chờ đợi, ủng hộ.

Xây dựng lại các chung cư cũ là vấn đề rất lớn, rất khó trong công tác quản lý đô thị; đã kéo dài nhiều năm. (Ảnh minh họa).

Mặt khác, công tác triển khai còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Nguyên nhân cơ bản là do các cơ chế, chính sách chưa hài hòa được các lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước, xã hội. Bên cạnh đó, còn thiếu các quy định cụ thể như công tác kiểm định (quy trình thực hiện, tiêu chí đánh giá, giá trị pháp lý của kết quả kiểm định và trách nhiệm thực hiện có liên quan,...); quy trình, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư và hệ số K...

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố và các cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung vào công tác kiểm định, đánh giá chất lượng và công tác nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố, làm cơ sở để triển khai quy trình tiếp theo.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện, trình UBND Thành phố xem xét, ban hành "Kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP.Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

Trưởng ban Chỉ đạo cũng đề nghị Phó Trưởng ban Chỉ đạo - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên xem xét đề nghị của UBND thành phố về tạm cấp ngân sách thành phố cho các quận, huyện để thực hiện công tác kiểm định chung cư cũ năm 2022, cùng Thường trực HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến thống nhất để có căn cứ triển khai theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 8/12/2021;

Đề nghị Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo - Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức lập danh mục cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ để kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm, tham gia triển khai;

Đề nghị Phó Trưởng ban Chỉ đạo - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất về công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố; phối hợp với Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất hệ số k làm cơ sở xác định phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư phù hợp với từng dự án cụ thể.

Song song đó, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo - Bí thư quận, huyện ủy, Chủ tịch UBND các quận, huyện nơi có nhà chung cư cũ có trách nhiệm thống nhất chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương xác định việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn là nhiệm vụ ưu tiên; lập danh sách và triển khai một số nhà chung cư cũ có điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, có khả năng hoàn thành sớm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện...

Việc bố trí chỗ ở tạm thời phải bảo đảm thuận tiện cho sinh hoạt của các chủ sở hữu, người sử dụng; trường hợp đầu tư xây dựng quỹ nhà để bố trí chỗ ở tạm thời thì phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nhà ở; trường hợp nhà ở bố trí tạm thời thuộc diện được bán và chủ sở hữu đang ở nhà ở tạm thời có nhu cầu mua thì thực hiện bán nhà ở này cho các chủ sở hữu thay cho việc tái định cư; giá bán nhà ở này và việc thanh toán tiền chênh lệch (nếu có) được xác định như đối với trường hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nêu trong phương án bồi thường.

Hiện, Hà Nội có khoảng 1.579 chung cư cũ, bao gồm khoảng 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư; và khoảng 306 chung cư cũ độc lập, đơn lẻ, chủ yếu được xây dựng trước năm 1954 và từ năm 1960-1994.