LH ·
1 năm trước
 4081

Phú Yên: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đóng cửa mỏ và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

UBND tỉnh Phú Yên vừa chỉ đạo Sở TN-MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án đóng cửa mỏ và phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Phú Yên tăng cường kiểm tra, giám sát việc đóng cửa mỏ và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (Ảnh minh họa)

Trong văn bản chỉ đạo nêu rõ, thời gian qua, nhiều mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được cấp thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ và quyết định đóng cửa mỏ. Để quản lý chặt chẽ việc triển khai thực hiện đề án đóng cửa mỏ và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực đã được đóng cửa mỏ, UBND tỉnh giao Sở TN-MT chủ trì, đôn đốc các chủ mỏ thực hiện đầy đủ khối lượng công việc theo đề án dóng cửa mỏ khoáng sản đã được phê duyệt; đồng thời phối hợp UBND cấp huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng thực hiện đề án để vận chuyển khoáng sản trái phép ra khỏi khu vực mỏ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng và địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản tại các khu vực mỏ khoáng sản đã được quyết định đóng cửa mỏ; thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo Quyết định 2275/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh.

LH