Minh Phương ·
3 năm trước
 3212

Quảng Nam: 2 trận động xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện vật lý Địa cầu phát đi thông báo vào ngày 30/5 phát hiện 2 trận động xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, vào khoảng 21h9, ngày 30/5, một trận động đất 3.1 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.213 độ vĩ Bắc, 108.215 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.1 km, động đất này xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My.

Trước đó, 18h44, ngày 30/5, một trận động đất có độ lớn 2.6 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.220 độ vĩ Bắc, 108.214 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My.

Quảng Nam

Vị trí tâm chấn xảy ra vụ động đất vào lúc 21 giờ ngày 30-5. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu

Cùng với đó, tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) giáp ranh tỉnh Quảng Nam, Viện Vật lý địa cầu cũng đã ghi nhận 4 trận động đất: Trận động đất thứ nhất xảy ra lúc 11 giờ 15 phút 19 giây, độ lớn 3,8 độ Richter tại vị trí có tọa độ 14.679 độ vĩ Bắc, 108.335 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Trận động đất thứ 2 xảy ra lúc 16 giờ 53 phút 13 giây, độ lớn 3.1 độ Richter tại vị trí có tọa độ 14.876 độ vĩ Bắc, 108.232 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Trận động đất thứ 3 xảy ra vào hồi 18 giờ 53 phút 13 giây, độ lớn 3.1 độ Richter tại vị trí có tọa độ 14.889 độ vĩ Bắc, 108.252 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3km. 3 trận động đất này xảy ra trong ngày 30/5. Trận động đất thứ 4 xảy ra vào lúc 5 giờ 8 phút 32 giây ngày 31/5, độ lớn 2.6 độ Richter tại vị trí có tọa độ 14.856 độ vĩ Bắc, 108.301 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất trên.

Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường