21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bị tố chậm trả phí

      Vừa qua, trên một số phương tiện truyền thông, mạng xã hội có một số bài đăng tải đề cập đến việc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) và các công ty thành viên trả chậm phí dịch vụ cho các sàn liên kết.