21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: biến chất thải sản xuất cà phê thành điện năng

      Nước thải từ quá trình chế biến cà phê có chứa các chất ô nhiễm đe dọa tới môi trường. Mới đây, các nhà khoa học Surrey vừa phát triển một cách làm sạch và biến chất thải thành điện năng, mang lại cho các nhà sản xuất cà phê một nguồn năng lượng bền vững.