21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cấp nước sạch vùng núi

      Yên Bái luôn là một trong những địa phương trong tốp đầu của cả nước về thực hiện tốt và hiệu quả Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.