21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chất nạo vét xuống biển

      Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhiều lần có văn bản xin nhận chìm hàng triệu m3 chất nạo vét xuống biển. Tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản xin ý kiến Bộ TN-MT xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo quy định.