Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chiến dịch giờ trái đất năm 2023

      Năm 2023, Bộ Công Thương phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất với thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”. Trong đó, hoạt động nổi bật là triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023”.