ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: giá đất tính thuế gtgt

      Theo Nghị định Nghị định số 49/2022/NĐ-CP, có 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng từ 12/9.