Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hệ sinh thái carbon xanh

      Tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc 2022 (COP27) mới đây, Amazon và tổ chức Bảo tồn Quốc tế (Conservation International) đã công bố thành lập Viện Carbon xanh quốc tế (International Blue Carbon Institute).