Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hóa thân nhân vật cổ tran

      Ứng dụng FacePlay của một công ty đến từ Trung Quốc dễ dàng giúp người dùng hóa thân thành các nhân vật cổ trang yêu thích. Nhưng, nếu không cẩn trọng, người dùng có thể gặp những hậu quả khó lường.